PROPHECY הקרם החדש
מבית חוה זינגבוים

שם סוף להזרקות ומחזיר לנו את הפנים הצעירות.
פריצת דרך חדשה מבית חוה זינגבוים שלא משאירה אף עור אדיש.
תכירי את הקרם החדש שסוף סוף ישים סוף להזרקות
ויחזיר אלינו את העור הצעיר והזוהר.